Applets:

Basis:

Oefenen met eenheden
Omschrijven van de formule voor de snelheid
Omschrijven van de formule voor de middelpuntzoekende kracht

Beweging:

(x,t)-diagram stilstand
(x,t)-diagram constante snelheid
(x,t)-diagram versnelling
(x,t)-diagram vertraging
Beschrijven van bewegingen in (x,t)-diagrammen
(v,t)-diagram stilstand
(v,t)-diagram constante snelheid
(v,t)-diagram versnelling
(v,t)-diagram vertraging

Kracht:

Animatie van de normaalkracht
Animatie van de wrijvingskracht
Oefenen met het tekenen van krachten

Elektriciteit:

Stroomsterkte in een serieschakeling
Stroomsterkte in een parallelschakeling
De stroomwet van Kirchhoff
Spanning in een serieschakeling
Spanning in een parallelschakeling
De spanningswet van Kirchhoff
Oefenen met spanning en stroomsterkte
Oefenen met spanning, stroomsterkte en weerstand
Oefenen met de vervangingsweerstand

Deeltjesmodel:

Animatie van warmtegeleiding

Gravitatie:

De middelpuntzoekende kracht
Newton's kannon

Trillingen en golven:

Massa-veer-systeem
Het massa-veer-systeem met de veerkracht aangegeven
Transversale golf
Longitudinale golf
Omschrijven van (u,x)- naar (u,t)-diagrammen
Interferentie bij twee geluidsbronnen
Ontstaan van staande golven
Grondtoon en boventonen in een snaar bij twee vaste uiteinden
Grondtoon en boventonen in een snaar bij twee losse uiteinden
Grondtoon en boventonen in een snaar bij een vast en een los uiteinde
Grondtoon en boventonen in een blaasinstrument bij twee open uiteinden
Grondtoon en boventonen in een blaasinstrument bij een open en een dicht uiteinde
Een snaar in meerdere boventonen laten trillen
Buiklijnen en knooplijnen

Zonnestelsel:

Het geocentrische en heliocentrische model

Optica:

Breking van licht
Vorming van een beeld met een lens

Relativiteit:

Minkowski-diagram

Magnetisme:

De elektromotor

Kwantumfysica:

De onzekerheidsrelatie
Tunneling van een deeltje door één of twee barrières.

Radiocommunicatie:

Spanningsvectoren in RLC-schakeling
Resonantiepiek in RLC-schakeling