Schrijf de volgende meetwaarden om naar SI-eenheden: