Ga naar de docentenpagina

Noteer hier de feiten en strategiën die je hebt geleerd tijdens het maken van de opdrachten en waarvan het handig is als je die onthoudt voor de toets. Voorbeelden zijn:


Icons