In dit hoofdstuk gaan we licht bestuderen. We zullen ons voornamelijk focussen op begrippen als reflectie, absorptie en breking. Uiteindelijk gaan we ook de werking van lenzen bestuderen. In deze paragraaf beginnen we met wat algemene begrippen over lichtstralen.

Licht, ook wel straling genoemd, is essentieel voor de mens. We gebruiken licht namelijk om de wereld waar te kunnen nemen. Als we een voorwerp zien, dan komt dat doordat licht vanaf dit voorwerp in onze ogen komt. Er zijn twee manieren waarop dit kan gebeuren:

Een collectie van lichtstralen wordt een lichtbundel genoemd. Er zijn drie soorten lichtbundels:

In de onderstaande afbeelding zien we links een zaklamp die op een plafond schijnt. Merk op dat we alleen de lichtbron zelf zien en het gereflecteerde licht op het plafond, maar niet de lichtbundel zelf. Lichtbundels zijn dus over het algemeen niet zichtbaar! We kunnen een lichtbundel wel zichtbaar maken met bijvoorbeeld rook of mist (zie de rechter afbeelding). Dit komt omdat in deze gevallen de lichtstralen tegen de mist- of rookdeeltjes reflecteren en daarna in onze ogen belanden.
Training

    Tekenen van lichtstralen en lichtbundels
  1. Noem twee voorbeelden van lichtbronnen.
  2. Leg uit hoe we voorwerpen kunnen zien die zelf geen licht geven.
  3. Leg uit of de maan een lichtbron is of niet.
  4. Wat voor soort bundel straalt een gloeilamp uit?
  5. Een lichtbundel schijnt door twee lenzen (zie de onderstaande afbeeling). Wat voor soort lichtbundels zien we bij 1, 2 en 3?

  6. Leg met behulp van een tekening uit waarom we een lichtbundel wel kunnen zien als een kamer erg stoffig is. Geef de stofdeeltjes weer als kleine bolletjes.