Het universum is gigantisch! Planeten, sterren, zwarte gaten, nevels, melkwegstelsels en zelfs clusters van melkwegstelsels. In dit hoofdstuk gaan jullie leren over deze objecten in de ruimte.

Voordat je begint te lezen is het belangrijk dat je een aantal begrippen kent. Omdat het universum zo groot is, zijn de eenheden die we op aarde gebruiken meestal niet handig. Op aarde meten we afstanden bijvoorbeeld vaak in meters of kilometers. Afstanden in het zonnestelsel meten we bijvoorbeeld vaak met behulp van de Astronomisch Eenheid (AU). Eén astronomische eenheid is gelijk aan de afstand van de aarde tot de zon:

$$ 1 AU = 1,5 \times 10^{11} m $$ $$ 1 AU = 150 000 000 000 m $$

De afstand van de zon tot Mars is bijvoorbeeld 1,5AU en de afstand van de zon tot Jupiter is 5,2 AU.

Voor afstanden tussen sterren is ook de AU te klein. In dat geval gebruiken we lichtjaar. Dit is de afstand die licht binnen een jaar aflegt. Dit is gelijk aan:

$$ 9,5 \times 10^{15} m $$ $$ 9 500 000 000 000 000 m $$

De afstand tot de dichtstbijzijnde ster is bijvoorbeeld 4,3 lichtjaar.