Hoe kleiner de weerstand van een apparaat is, hoe groter de stroomsterkte is. Dit feit speelt een belangrijke rol bij kortsluiting. Kortsluiting ontstaat als we de pluspool en de minpool direct met elkaar verbinden met een materiaal met een te kleine weerstand. De kleine weerstand zorgt dan voor een grote stroomsterkte.

Hieronder zien we kortsluiting bij een batterij schematisch afgebeeld. Als je de pluspool en de minpool op deze manier verbindt, dan wordt de draad langzaam warm. Als je ditzelfde bij een stopcontact doet is het gevaarlijk. Kortsluiting bij het stopcontact zorgt meestal voor het overspringen van vonken en de temperatuur kan snel oplopen (zie tweede afbeelding). Dit kan voor brand zorgen. Om ons hiertegen te beschermen wordt de elektriciteit in ons huis automatisch uitgezet als de stroomsterkte te hoog wordt. Dit wordt gedaan met behulp van een zekering.

In een zekering zit een dun metalen draadje dat doorbrandt als de stroomsterkte door de draad te hoog wordt. Als dit draadje doorbrandt, dan wordt de stroomkring verbroken en valt de stroom uit. De apparaten in jouw huis zijn aangesloten op een aantal groepen die elk een eigen zekering hebben. Als er kortsluiting optreedt in een groep, dan brandt alleen de zekering van deze groep door en de andere groepen blijven werkzaam. Om het systeem weer werkende te krijgen moet je de zekering vervangen. Veel moderne huizen hebben elektrische zekeringen, die gewoon met een knop aan en uit kunnen worden gezet.

Alle stopcontacten in een groep zijn parallel aan elkaar aangesloten. Dit had je kunnen weten omdat overal in huis de spanning 230V is. Als we veel apparaten op één groep aansluiten, dan tellen we de stroomsterktes door deze apparaten bij elkaar op om de totale stroomsterkte te berekenen. Als deze totale stroomsterkte te groot wordt, dan wordt de bedrading erg warm en dat kan gevaarlijk zijn. Ook in dit geval brandt de zekering door en valt de stroom uit. Dit probleem wordt overbelasting genoemd. Het is daarom niet handig om te veel apparaten die veel stroom gebruiken op één groep te zetten, want dit kan voor overbelasting zorgen.

Op de zekering die hieronder is afgebeeld staat '20A'. Dat betekend dat deze zekering doorbrandt als de stroomsterkte boven de 20A komt.
Training    • Zorg dat je weet wat kortsluiting en overbelasting is en dat je kan rekenen met een zekering.

  1. Twee bekende gevaren bij elektrische installaties zijn kortsluiting en overbelasting. Leg van beide uit hoe ze ontstaan, wat de gevaren zijn en hoe ze te vermijden zijn.
  2. Een groep wordt beveiligd met een zekering van 16A. Op een groep staat een lamp met een vermogen van 150W, een lamp met een vermogen van 40W, een strijkijzer met een vermogen van 850W en een frituurpan met een vermogen van 1500W aangesloten. Is er gevaar voor overbelasting als alle apparaten aan staan?
  3. Een wasautomaat (2000W) en een stofzuiger (1000W) zijn op dezelfde groep aangesloten. De groep is met een zekering van 10A beveiligd. Bereken of er overbelasting optreedt.